Borsa de treball de personal temporal del CPNL

El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) és una institució pública que fa formació, assessorament i dinamització lingüística i que busca la cohesió social a través del foment de l’ús de la llengua catalana.

Amb la finalitat d’atendre amb eficàcia les demandes de la societat a la qual presta servei, el CPNL necessita comptar amb professionals amb vinculació de caràcter temporal. Aquesta selecció s’ha de regir pels criteris d’objectivitat, imparcialitat i retiment de comptes i ha de servir per proveir el CPNL dels millors professionals.

El funcionament de la borsa, els requisits d’accés, el procediment de formalització de la inscripció, etc. està regulat en el document “Acord sobre el règim general de funcionament de la borsa de treball del Consorci per a la Normalització Lingüística”.

Actualment no hi ha cap convocatòria en fase d’inscripció oberta. Sempre que es decideixi obrir un període per formalitzar la inscripció a la borsa de treball s’informarà prèviament a través d’un anunci oficial al DOGC.

 • Convocatòries en procés
 • Convocatòria Bases Fase actual Categories  
 • Convocatòries amb llista activa
 • Convocatòria Categories Bases
  Convocatòria Conserges 04-2016 Conserge
  Convocatòria Telefonistes-Recepcionistes 03-2016 Telefonista-recepcionista
  Tècnic amb coneixements de Xinès 2016 Altres tècnics
  Convocatòria TNL 2018 Tècnic de Normalització Lingüística
  Convocatòria Administratius 2018 Administratiu