Què és la Borsa?

La borsa de treball del CPNL té com objecte disposar de persones candidates per a cobrir, en règim de contractació laboral temporal, els llocs de treball vacants i substitucions necessaris per atendre les necessitats de formació, d’assessorament o de gestió lingüística.

Convocatòries ordinàries

Amb caràcter general, es podrà obrir el termini per a la presentació de sol•licituds per a formar part de la borsa de treball als mesos d’abril i octubre

Convocatòries extraordinàries

Si existeixen necessitats de contractació durant el curs acadèmic que no puguin ser ateses amb els candidats de la borsa constituïda, s’obrirà un termini de presentació de sol•licituds.