Categories professionals

Tècnic de normalització lingüística

Funcions:

 • Àmbit d’ensenyament
  • Assessorar i orientar els alumnes dels cursos no presencials en el seu aprenentatge i tutoritzar alumnes a distància.
  • Realitzar i corregir proves de nivell de català a alumnes i a personal en procés de selecció en empreses (públiques o privades), per establir el nivell de la llengua.
  • Preparar i portar a terme els cursos de català i avaluar l’aprenentatge dels alumnes.
 • Àmbit de dinamització
  • Assessorar la població en general i les empreses, entitats i institucions en particular sobre matèria lingüística, tant pel que fa a correcció i traducció de textos com a atenció de consultes lingüístiques, bibliogràfiques, sobre marc legal i sobre recursos.
  • Contactar amb empreses, organitzacions i ens locals, d’acord amb les directrius del CNL, per desenvolupar les estratègies per a la dinamització lingüística al territori, així com mantenir i potenciar les relacions ja establertes.
  • Donar a conèixer i executar l’oferta de serveis que ofereix el CPNL a les organitzacions en general per al tractament planificat del seus usos lingüístics.
  • Organitzar actes de sensibilització lingüística adreçats a la població en general o a col•lectius específics.
  • Elaborar materials per facilitar o fomentar el procés de NL.
  • Participar en el procés d’acolliment de nous TNL.

Administratius

Funcions:

 • Donar suport administratiu a la direcció del CNL, a la delegació, a les coordinacions dels programes i als serveis i oficines de català.
 • Fer atenció al públic i als usuaris segons les indicacions de la direcció del CNL/delegació/servei/oficina.
 • Inscripció dels alumnes als cursos i gestió administrativa del programa informàtic corresponent.
 • Portar el registre d’entrades i sortides de correspondència del CNL/delegació/servei/oficina i fer la tramesa i distribució del correu ordinari.
 • Gestionar l’arxiu de documentació del CNL/Delegació seguint els criteris establerts al CPNL.
 • Gestionar les existències de material d’oficina, consumibles d’informàtica i altres productes i serveis per al funcionament del CNL/delegació/servei/oficina.
 • Tramitar la documentació del personal (sol•licituds de permís, de formació, de vacances, del FAS, revisions mèdiques, fulls de dietes, etc.).
 • Tramitar la documentació comptable del CNL/delegació/servei/oficina, segons les indicacions de la direcció del CNL/Delegació i les directrius de l’Àrea de Gestió administrativa del CPNL.

Telefonista-recepcionista

Funcions:

 • Atendre les trucades dels usuaris del CPNL i població en general que s’adrecen a la centraleta telefònica del CPNL.
 • Fer atenció al públic i als usuaris segons les indicacions de la direcció del CNL/delegació/servei/oficina.
 • Lliurar o recollir documentació relacionada amb el CPNL
 • Portar a terme el registre d’entrades i sortides.

Conserge

Funcions:

 • Obrir i tancar la porta principal.
 • Acompanyar els alumnes a l’aula, si cal.
 • Facilitar informació sobre els cursos: quan comença i quan acaba
 • Comprovar llums, finestres, calefacció, etc.
 • Vetllar per la seguretat de l’edifici mentre es realitzen els cursos.