Borsa de treball de personal temporal del CPNL

El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) és una institució pública que fa formació, assessorament i dinamització lingüística i que busca la cohesió social a través del foment de l’ús de la llengua catalana.

Amb la finalitat d’atendre amb eficàcia les demandes de la societat a la qual presta servei, el CPNL necessita comptar amb professionals amb vinculació de caràcter temporal. Aquesta selecció s’ha de regir pels criteris d’objectivitat, imparcialitat i retiment de comptes i ha de servir per proveir el CPNL dels millors professionals.

El funcionament de la borsa, els requisits d’accés, el procediment de formalització de la inscripció, etc. està regulat en el document “Acord sobre el règim general de funcionament de la borsa de treball del Consorci per a la Normalització Lingüística”.

Convocatòries en procés
Convocatòria Bases Fase actual Categories  
Convocatòries amb llista activa
Convocatòria Categories Bases
Convocatòria Conserges 04-2016 Conserge
Convocatòria Telefonistes-Recepcionistes 03-2016 Telefonista-recepcionista
Tècnic amb coneixements de Xinès 2016 Altres tècnics
Convocatòria Administratius 2018 Administratiu
Convocatòria TNL 2021 Tècnic de Normalització Lingüística